O Dominice

Bc. Dominika Orságová


 • fytoterapeutka
 • zakladatelka a dramaturgyně centra celostní péče o zdraví Divotvůrna Kopřivnice, z. s.
 • autorka projektu Byliny pro duši


Jsem školený fytoterapeut a praktik terapie Bachovými esencemi. Má celoživotní zkušenost s vrozeným tělesným postižením a citlivým nervovým systémem mě přivádí k objevování účinných prostředků, jak pečovat o duševní stabilitu a podporovat pocit spokojenosti.

Odjakživa mě fascinuje příroda, vesmír, zvířecí říše, člověk, lidská zkušenost a hloubky a taje lidské duše. Prošla jsem si řadou lékařských zákroků i bolestných životních zkušeností, avšak z každé temné propasti mě vždy vytáhla nazpět síla života a touha tvořit. Ono poselství nezměrné životní síly, jíž má každý z nás k dispozici, bych ráda předávala dál, a proto jsem vytvořila projekt Divotvůrna Kopřivnice, který se zaměřuje na vzdělávání
a podpůrnou péči v oblasti duševního a fyzického zdraví. 

Po 2 letech fungování centra Divotvůrna Kopřivnice jsem se po absolvování dlouhodobého kurzu Fytoterapie
na Shanti Academy v Ostravě začala věnovat vlastní fytoterapeutické praxi v rámci projektu Byliny pro duši.

Pro kvalitní a zralou terapeutickou péči je nutné, aby zkušenost byla podepřena znalostmi, proto se neustále vzdělávám v různých oblastech a směrech fytoterapie a péče o duševní zdraví. 

Ve své praxi se věnuji fytoterapii, meditačním a relaxačním technikám
a péči o psychickou a fyzickou spokojenost.

Jsem členkou lektorského týmu projektu Uzdrav sám sebe www.uzdravsamsebe.cz paní MUDr. Petry Uríkové.


Vzdělání

vysokoškolské

 • 2012 Teorie a dějiny dramatických umění, bakalářský titul, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého
  v Olomouci

fytoterapie

kurzy:

 • 2021 Bachovy esence: Level 2 - Mgr. Martina Taubrová, BFRP, certifikovaný kurz
 • 2021 Bachovy esence: Level 1 - Mgr. Martina Taubrová, BFRP, certifikovaný kurz
 • 2019 Terapeut: Fytoterapie - Mgr. Daniela Pilařová, Romana Farna, Shanti Academy, Ostrava, dlouhodobý kurz


psychoterapie

kurzy:

 • 2021 Krizová intervence 2: Základy krizové intervence - Mgr. Lenka Ottová, CETERAS - centrum terapeutických služeb, z. s., akreditováno MPSV a MŠMT
 • 2021 Krizová intervence 1: Základy krizové intervence - Mgr. Lenka Ottová, CETERAS - centrum terapeutických služeb, z. s., akreditováno MPSV a MŠMT
 • 2021 Psychoanalytická psychosomatika - PhDr. Michael Šebek, CSc., Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI)., Univerzita Palackého v Olomouci, akreditováno Českou lékařskou komorou a Asociací klinických psychologů
 • 2021 Snový život jako teoretické východisko psychosomatiky - Doc. Jiří Růžička, PhDr., Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI), Univerzita Palackého v Olomouci, akreditováno Českou lékařskou komorou a Asociací klinických psychologů
 • 2018 Focusing - Jan Burian, Ph.D. a Dana Buriánová, Rožnov p. R.
 • 2017 Mindfulness - Jan Burian, Ph.D., Rožnov p. R.


meditace a relaxace

 • 2021 Meditace milující laskavosti - Martin Srdce, kurz
 • 2018 Dotek ticha a klidu - Charles Ridley (USA), kurz, Česká kraniosakrální asociace, Praha


tradiční čínská medicína

 • 2021 Diagnostika zdravotního stavu - vybrané kapitoly z tradiční čínské medicíny - Mgr. Daniela Pilařová, Ing. Lucie Saloňová, Václava Přistoupilová, Shanti Academy, Ostrava
 • 2021 Wany, medicinální houby a tinktury - Václava Přistoupilová, Mgr. Daniela Pilařová, Shanti Academy, Ostrava


Překlady publikací:

SAND, Ilse. Vysoce citliví lidé a introverti.

KIHN, E Douglas. Čínská medicína pro moderní svět.


Kontakt:

dominika@divotvurna.cz
+420 702 167 247


,
 -