Tři králové a divy na nebi

06.01.2019

Dnes, na svátek Tři králů, se na nebi odehrává hned několik úžasných jevů. Nastává Novoluní
v Kozorohu, které nám přináší nové možnosti a příležitosti projasnit svůj Život. Planeta Uran
se vrací do přímého směru a my po několika měsících zažíváme období bez vlivu retrográdních planet. Ode dneška jsou totiž všechny planety po dobu přibližně dvou měsíců v přímém chodu.
A obyvatelé východní poloviny Asie a severního Pacifiku dnes navíc mohou pozorovat částečné zatmění Slunce.

Skutečnost, že se tyto jevy odehrávají na Tři krále je nádherná, protože tito slavní muži byli velmi znalí tajů astrologie. O tom, že se narodí Ježíšek, spasitel a Pán, věděli již dopředu
z astrologických výpočtů. A přesto za Ježíškem dorazili o několik dní později, jak se pozastavuje
i odborná literatura. :-) Mnohem dříve se za Ježíškem dostali pastýři, kteří byli napojeni na své Srdce.

V naší tradici říkáme třem Králům Kašpar, Melichar a Baltazar, jména jsou však odvozena
z latinského "Christus mansionem benedicat", tedy "Kristus žehnej tomuto domu". Se třemi krály jsou spojovány tři posvátné dary, kterými obdarovali Ježíška: zlato, kadidlo a myrha.

Na svátek tří králů je zvykem žehnat domům a příbytkům. Do některých domácností přicházejí tříkráloví koledníci z různých charitativních organizací a my tento den máme krásnou příležitost obdarovat druhé. Žehnat domu i našim životům můžeme i my samostatnou nebo společnou modlitbou či meditací, při které můžeme využít vůní kadidla a myrhy.

Vypadá to na den plný zázraků. :-)


Zdroje informací:

https://vanoce.vira.cz


Obrázky:

https://www.e-kniha.com/

Facebook