Světlušky, bludičky a jiná svatojánská světýlka

20.06.2020

Světlušky, bludičky a jiná svatojánská světýlka

Čas kolem letního slunovratu je magický a není divu, že je s ním spojeno mnoho kouzel a pověstí. Symbolem čarovné svatojánské noci je brouček s fosforeskujícím tělíčkem - svatojánská muška neboli světluška. Svítící broučci, které vidíme létat, jsou samečci, kteří hledají své svatojánské nevěsty. Samičky nelétají, nemají totiž křídla, můžeme je proto spatřit pouze na listech a větvích. Aby samečci samičky našli, mají světluščí děvčata na svém tělíčku hned několik fosforeskujících částí, zatímco samečci mají pouze jeden. Dokonce už larvy mají tento světélkující orgán zčásti vyvinutý a drobné záblesky světla vydávají též světluščí vajíčka.

Zatímco světluška je vnímána jako mírumilovný brouček s lucerničkou, jak ji popsal nejen Jan Karafiát a ztvárnil Jiří Trnka, bludička je zlomyslná víla, která láká noční pocestné, a to zejména muže, aby je divokým tancem přivedla do náručí smrti. Ale vábí je skutečně ke smrti, nebo k duchovnímu přerodu? I ten je o svatojánské noci možný...

Bludičky mohou být podle pověstí rovněž duše nekřtěňátek nebo čarodějnic. Mohou to být též duše nešťastných žen, které se usoužily láskou, či těch, které utonuly pod vodní hladinou. Svůdná mihotavá světýlka jsou od nepaměti pozorována u bažin a močálů i na hřbitovech.

Tento skutečně pozorovaný a pozorovatelný fenomén byl zkoumán též vědecky. Jako vysvětlení se například nabízí teorie, že se jedná o světélkování bahenních plynů či projevy atmosférické elektřiny. K jednoznačnému vysvětlení se však nikdy nedospělo.

O bludičkách pojednává nádherný článek BLUDIČKY A MODRÉ PLAMÍNKY pana Jiřího Svobody, který byl v roce 2013 zveřejněn v geograficko badatelském magazínu Moskyt a jenž je možné přečíst si zde: 

https://www.moskyt.net/bludicky-modre-plaminky

Autor zde uvádí velmi zajímavé informace o tom, že výskyt častého pozorování fenoménu bludiček se týká i našeho okolí. Bludičky byly často pozorovány na Hukvaldsku v okolí hradu (kdo zná čarovnou krajinu kolem hradu, asi se tomu příliš nepodiví) a také v okolí v místní části Kopřivnice Mniší. Bludičky byly hojně viděny také ve Sklenově a v Tiché. V článku sice konkrétně jmenován není, ale nepřekvapilo by mě, kdyby mezi tato místa patřil také Šostýn a jeho okolí, včetně Janíkova sedla.

Ať už na své cestě přírodou svatojánské noci potkáte světlušky, bludičky či jiná tajemná světýlka, buďte vnímaví, možná Vás právě ony dovedou ke kouzelné zlaté kapradině, která kvete právě jen o této noci...


Zdroje:

https://www.moskyt.net/bludicky-modre-plaminky

https://www.ireceptar.cz/zajimavosti/cas-svatojanskych-broucku.html


Obrázky:

https://www.thoughtco.com/life-cycle-fireflies-lightning-bugs-1968137

https://www.epicpath.org/index.php/Will-O-Wisp

https://thelinenrose.tumblr.com/post/46076496203/klacindacrystal-luciole-by-medok81

https://www.pinterest.ca/pin/171418329550344068/