Svatý Martin 11.11.

11.11.2020

Svatý Martin

Na termín připadá svátek svatého Martina. Při čtení pramenů o životě vojáka a později biskupa Martina z Tours na nás celkový obraz osobnosti tohoto světce může působit velmi rozporuplně. Martin byl nesmírně skromným člověkem, který velmi soucítil s chudými lidmi. Podle jedné z nejznámějších legend se za mrazivé noci kolem roku 335 v Amiens podělil s žebrákem o polovinu svého pláště. Následující noc se mu zjevil Ježíš, zahalený do stejné poloviny pláště, kterou Martin obětoval, aby pomohl bližnímu. Martin se po tomto mystickém zážitku nechal pokřtít a zasvětil svůj život Kristu. Deset let žil jako poustevník a poté se stal biskupem v Tours. Podle dalších legend Martin konal zázraky se zvířaty a dokonce oživoval mrtvé. Zároveň však postupoval velmi násilně při pronásledování a christianizaci pohanů a nechal vykácet řadu

posvátných lesů.
I přes tuto ambivalenci se stal jedním z nejoblíbenějších světců. Martin z Tours zemřel 8. listopadu roku 397 a pochován byl 11.11. Ač by se tato pohanská interpretace Martinovi zřejmě nelíbila, jedná se o velmi magické datum. Jedenáctky a dvaadvacítky jsou považovány za mistrovská čísla a v tomto datu jsou přítomna obě. První svatomartinské mladé víno se podle zvyku ochutnává v tento sváteční den v 11.11 hodin.

Martin jako voják jezdil na koni, nebyl však objeven žádný doklad, že by byl tento kůň bílý. Pověst o Martinovi na bílém koni vytvořili lidé, kteří si všimli, že kolem svátku svatého Martina přichází první sníh. S Martinem jsou spojovány také husy. Podle jedné z legend Martina husy rušily při kázání, jiná pověst praví, že právě husí kejhání Martina prozradilo, když se schoval do husince před biskupským zasvěcením, neboť jej přepadl stud.

Na svatého Martina se tradičně pekly martinské rohlíky. Pečení rohlíků souvisí s legendou, podle které si Martinův otec vzal druhou ženu, která svého nevlastního syna nenáviděla a chtěla jej otrávit. Jedem se rozhodla naplnit jeden z rohlíků, které pekla. Aby otrávený rohlík poznala, zahnula u něj rožky. Když však plech upečeného pečiva vytáhla, byly zahnuté všechny. Zahnuté rohlíky, které se plní mákem nebo povidly, jsou zároveň symbolem podkovy Martinova koně. Děvčata tímto pečivem obdarovávala své milé. Rohlíčky byly často také součástí výslužky pro čeledíny, kteří končili svou službu.

Jméno Martin je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martinovi jej vybral jeho otec, který byl vysloužilým vojákem a přál si, aby ho jeho syn následoval. Martin se narodil roku 316 nebo 317 v římské provincii Panonie ve městě Savaria na území dnešního Maďarska. Když byl Martin maličký, rodina se přestěhovala do Pavie v severní Itálii. Tady se Martin poprvé setkal s křesťanským učením, které ho velmi zasáhlo. Na otcovo přání se však už ve svých patnácti letech stal vojákem. Martinově citlivé duši nebylo vojenské prostředí blízké, své úkoly však plnil svědomitě. Byl ale jiný než ostatní vojáci, měl velký soucit s druhými a pečoval o chudé.
Martin z Tours je patronem vojáků, jezdců, koní a podkovářů, domácích zvířat (zejména hus), vinařů, úrody na polích, cestujících, chudáků, žebráků, zajatců, abstinentů.

O velké oblibě a proslulosti svatého Martina svědčí skutečnost, že je mu zasvěceno přes 4,5 tisíce kostelů a kaplí na místech po celém světě. Z nichž ve Francii jich je přes 1 500. U nás je Martinovi zasvěcena Rotunda svatého Martina na Vyšehradě a řada kostelů ve městech po celé republice například v Praze na Starém Městě, v Krnově, Třebíči, Blansku, Žeroticích, Frýdku-Místku, Šenově u Nového Jičína nebo ve Frenštátě pod Radhoštěm. Město Frenštát pod Radhoštěm má svatého Martina dokonce ve svém znaku. Martin zde sedí na zlatém stolci s biskupskou mitrou na hlavě, v pravé ruce drží zlatou berlu, levou rukou žehná a je obklopen dvojicí hus, které k němu vzhlížejí.

sepsala: Dominika, Divotvůrna Kopřivnice

Mnoho dalších informací o svatomartinské tradici u nás najdeme v krásném článku na stránce Přátelé českých tradic:
https://www.facebook.com/pratele.ceskych.tradic/posts/1439132302856161

Další zdroje:
https://www.ceske-tradice.cz/.../sv.martin/zivot-a-legenda
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/podzim/sv.martin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_z_Tours
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Martina