Pole jetele inkarnátu

20.05.2020

V NACHOVÉM MOŘI

Prosím, přistupujme k této kráse s úctou a ohledem, ať nedojde k poškození pole.
Vizte prosím tento příspěvek: https://www.facebook.com/822146574595819/posts/2116846135125850/
Krásné fotky se dají udělat i na okraji pole.

Když jsem se na tomto místě procházela pred časem, bylo pole křiklavě žluté. Kvetla tady řepka. Nyní je zde nádherné nachové pole jetelu inkarnátu, které obdivuje každý kolemjdoucí. 😍 Ta sytost barev, ta atmosféra, ten překrásný bzukot včelek! 🐝

Jetel inkarnát se používá jako přírodní hnojivo pro unavenou půdu, ozdravuje ji a dodává jí živiny. Pěstuje se jako předplodina nebo meziplodina a rostliny nasbírané před rozkvětem se používají jako součást krmiva pro zvířata. Včelkám jetel inkarnát poskytuje nektar i pyl.