Nastává postní období

26.02.2020

"Prach jsi a v prach se navrátíš." (Genesis 3:19)

Dnes je POPELEČNÍ STŘEDA, začíná 40denní, respektive 46denní (i s postními nedělemi) období půstu.
Jak tento půst pojmeme, záleží na nás... Můžeme se postit nejen od těžkých jídel, ale třeba také od těžkých návyků nebo těžkých myšlenek... Bez tlaku, jen s uvědoměním, že nyní nastává období uskromnění a usebrání, které můžeme využít k vlastnímu růstu. Tak jak kolem nás začínají růst rostliny a mláďátka, můžeme i my dávat život novým ideám a životním příběhům. 🌿
Dnešní den nám dává podnět k tomu, abychom se zastavili ve velké iluzi vlastní důležitosti a uvědomili si bez jakýchkoli úhybných manévrů, že všichni do jednoho sdílíme společný úděl smrtelnosti. Jsme na tom úplně stejně, bez rozdílů - všichni jsme ten naprosto totožný prach a v něj se všichni zase navrátíme.

Krásnou inspirací pro postní období může být láskyplný návod papeže Františka.

💗 15 jednoduchých skutků lásky, jak ji konkrétně můžeme projevit:
1) Usmívej se.
2) Děkuj (i když nemusíš).
3) Řekni druhému, že ho máš rád.
4) Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
5) Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
6) Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
7) Povzbuď někoho.
8) Uznej úspěchy a kvality druhého.
9) Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
10) Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
11) Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
12) Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.
13) Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
14) Pomoz druhému překonat jeho potíž.
15) Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého).

💗 Dále papež František navrhuje, jakými dalšími způsoby je možné se v době půstu vnitřně vyvíjet:
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.
3) Posti se od hněvu a naplň se mírností a trpělivostí.
4) Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.
5) Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.
6) Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.
7) Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.
8) Posti se od hořkosti a smutku a naplň srdce radostí.
9) Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.
10) Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.
11) Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.

Citace Postního poselství papeže Františka pro rok 2018 ze stránek www.cirkev.cz