Dospělé děti lidí se závislostí na alkoholu - tip na knihu

31.01.2022

Tohle téma je nesmírně důležité, obzvlášť v českém prostředí, kde je alkohol, ať se nám to líbí nebo ne, součástí kultury.

Bohužel ještě dnes se abstinujícím lidem na oslavách a kulturních akcích stává, že jsou napadáni a zesměšňováni nebo neustále vybízení, ať si "něco dají". Zkusme být v tomto ohledu empatičtější a než něco takového vypustíme do světa, zamysleme se, jestli k tomu ten člověk nemá své vážné důvody - a i kdyby je neměl, je každého právo cokoli nabízeného odmítnout a nemuset to dále vysvětlovat.

Ale zpět ke knize - byla napsána už v roce 1990, není to tedy žádná novinka, avšak její úzce vyprofilované zaměření je zásadní - jak život s člověkem se závislostí ovlivňuje celou rodinu, a především děti, které se v tomto prostředí vyvíjejí? A jaký dopad to má na ně v dospělosti? Jak tento fenomén ovlivňuje jejich sebehodnotu, sebeurčení, intimní vztahy?

Moc se mi líbí přístup autorky, který je komplexní, chápající, neobviňující. První část knihy je věnovaná popisu jevů a charakteristických vzorců chování v rodině člověka se závislostí. V druhé části autorka předkládá PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY, jak tuto životní zkušenost integrovat ve svůj prospěch.

Občas mi sice některé formulace připadaly nejasné a nedovysvětlené a u některých témat bych ocenila větší ponor do hloubky, ale jako úvod do této problematiky mi tato publikace připadá jako velmi užitečná. A vůbec - už ta skutečnost, že autorku napadlo zaměřit se na toto velmi úzké téma, je naprosto geniální!

Skvělé je také to, že kniha může pomoci nejen dětem rodičů se závislostí na alkoholu, ale také na návykových látkách, hazardu apod. nebo podléhající jiným dysfunkčním vzorcům - principy v ní jsou dobře využitelné pro různé případy.

A pro terapeutickou praxi je v knize spousta zajímavých případů z praxe a jejich následné terapeutické ošetření.WOITITZ, Janet Geringer. Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti. Přeložil Jiří MARTÍNEK. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1713-8.